КОИ СМЕ НИЕ?

Инвестор АД е частно акционерно дружество, регистрирано по фирмено дело № 5718/14.04.1994 г. от Софийски градски съд. Дейността ни е акцентирана върху експертни оценителски и консултантски услуги за нуждите на граждани и фирми от реалния сектор. От 1999г. Дружеството е лицензиран от Агенцията за приватизация оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия. След влизане в сила на Закона за независимите оценители дружеството и неговите оценители са членове на Камарата на независимите оценители и осъществяват дейността си и чрез издадените сертификати за оценка на:

  • недвижими имоти;
  • цели предприятия;
  • машини и съоръжения;
  • интелектуална собственост

От досегашната над 25-годишна история на дружеството постоянните ни клиенти са над 300 частни фирми, банки и държавни ведомства. Инвестор АД работи с постоянен, индивидуално сертифициран състав, и при необходимост ползва външен персонал привлечен на основата на дългосрочни договори. Изграденият екип от експерти е с необходимите общи и специализирани квалификации в областта на оценителския и инвестиционен бизнес.

МИСИЯ

Високата степен на удовлетвореност на нашите клиенти е основната ни корпоративна цел. Предпоставка за постигането й са професионализмът на нашите експерти, натрупаният богат опит, гарантирана конфиденционалност и безпристрастност при ползване на предоставената ни информация.


За насОценкиКонсултацииЗа контакти

Български